ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 301                                               

ရေကြည် (အနောက်)ရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ရေကြည် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၉၅၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေကြည် (အနောက်)ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရေကြည် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ဆားတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၁၀၉ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

                                               

ရေကြည် (အရှေ့)ရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ရေကြည် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ အုပ်ဖိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၉၅၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေကြည်ပင်ရွာ၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်

ရေကြည်ပင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ မြရိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၅၇၉ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေကြည်ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရေကြည်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ဆားတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၀၀၂ ဖြစ်သည်။ ၎င်းရွာသည် ဆားတောင်မြို့ပေါ်ရှိ ရေကြည်ရပ်ကွက် ဖြစ်သွားသည်။

                                               

ရေကြည်ဝရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ရေကြည်ဝရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ တယ်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၄၃၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေကြည်ဦးရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ရေကြည်ဦးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ဘူးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၀၉၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေခါတွန်ရွာ၊ မော်လိုက်မြို့နယ်

ရေခါတွန်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ခါတွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၀၆၂ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေခါး (တောင်)ရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရေခါး ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဒူးထောက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၉၀၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေခါး (မြောက်)ရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရေခါး ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ဒူးထောက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၉၀၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေခါးရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရေခါးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရေခါးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၀၉၉၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေစိုရွာ၊ ကနီမြို့နယ်

ရေစိုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ်၊ ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၈၂၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၈၇ ဦး၊ မ ၁၇၀၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၁၉၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ရေဆိုးကုန်းရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

ရေဆိုးကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ ဘုရားပြန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၇၀၉ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေတော်မူရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ရေတော်မူရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ဝန်းစီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၃၃၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေတော်ရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ရေတော်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၃၅၇ ဖြစ်သည်။ ၎င်းရွာသည် ကျောက်မြောင်းမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်များ ဖြစ်သွားသည်။

                                               

ရေတွင်းကုန်းရွာ၊ စာခမ်း

ရေတွင်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ စာခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၇၇၄ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

                                               

ရေတွင်းကုန်းရွာ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

ရေတွင်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၇၆၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေတွင်းကုန်းရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

ရေတွင်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ လှထွေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၇၂၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေတွင်းကုန်းရွာ၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်

ရေတွင်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ တောင်ဘို့လှကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၁၇၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေတွင်းဂေါင်းရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရေတွင်းဂေါင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရေတွင်းဂေါင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၀၉၇ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေထွက်ရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

ရေထွက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ ရေထွက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၇၆၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေဒေါင်ရွာ၊ လေရှီးမြို့နယ်

ရေဒေါင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လေရှီးမြို့နယ်၊ ဒိန်းကလိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၇၃၂ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေနီကွင်းရွာ၊ ကသာမြို့နယ်

ရေနီကွင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ်၊ ကျောက်ထုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၀၈၉၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေနံချောင်းရွာ၊ ကလေးမြို့နယ်

ရေနံချောင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ နတ်ကြီးကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၃၀၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေပုတ်ချောင်းရွာ၊ မင်းကင်းမြို့နယ်

ရေပုတ်ချောင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ ကျေးတောင်ဦးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၉၀၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေပေါက်ကြီးရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်

ရေပေါက်ကြီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ ဆင်ဖြူဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၅၅၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေပေါ်မီးရွာ၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်

ရေပေါ်မီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ ရေပေါ်မီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၆၁၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေပြာချောက်ရွာ၊ ကလေးမြို့နယ်

ရေပြာချောက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ထိုမာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၆၃၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေဖြူကုန်းတန်းရွာ၊ ကသာမြို့နယ်

ရေဖြူကုန်းတန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ်၊ ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၂၇၈ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

                                               

ရေဖြူရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

ရေဖြူရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ သစ်ဆိမ့်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၈၃၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေဖြူလွင်ရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်

ရေဖြူလွင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ မြတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၈၅၂ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေဘုတလင်ရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

ရေဘုတလင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ရေဘုတလင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၂၆၇ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေမိန် (တောင်)ရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရေမိန် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ရေမိန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၉၉၉ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေမိန် (မြောက်)ရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရေမိန် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ရေမိန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၀၀၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေမျက်ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရေမျက်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရေမျက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၀၉၉၆ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေမြေရွာ၊ မင်းကင်းမြို့နယ်

ရေမြေရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၉၂၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေမွှေးကုန်း (ရေဖွေး)ရွာ၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်

ရေမွှေးကုန်း ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊ နီတာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၂၃၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေယဉ်သာရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

ရေယဉ်သာရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ ဝါးတောမကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၃၅၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေယိမ်းရွာ၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်

ရေယိမ်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ ရေယိမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၁၈၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေယို (အနောက်)ရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

ရေယို ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ ရေယိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၃၈၆ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေယို (အရှေ့)ရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

ရေယို ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ ရေယိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၃၈၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေယွန်းပြစ်ရွာ၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ရေယွန်းပြစ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ဘန့်ဘွေးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၄၀၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေရှင် (ပေါက်အင်း)ရွာ၊ ပုလဲမြို့နယ်

ရေရှင် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ တုံးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၂၀၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေရှင်ကုန်းရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

ရေရှင်ကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ဆန်ဆွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၈၁၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေရှင်ရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ရေရှင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၁၀၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေရှင်ရွာ၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်

ရေရှင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ ရေရှင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၂၂၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေရှင်ရွာ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်

ရေရှင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်၊ ကြောင်ဆင်းအိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၇၁၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေရှင်ရွာ၊ ပုလဲမြို့နယ်

ရေရှင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ တုံးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၁၁၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေလယ်ကျွန်း (အနောက်)ရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်

ရေလယ်ကျွန်း ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ပုဏ္ဏားမော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၉၄၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရေလယ်ကျွန်း (အရှေ့)ရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်

ရေလယ်ကျွန်း ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ပုဏ္ဏားမော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၉၄၉ ဖြစ်သည်။

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →