ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308                                               

ရှင်ဖြူရှင်လှရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရှင်ဖြူရှင်လှရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ဝါးချက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၀၉၈၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှင်မင်းဒွေရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်

ရှင်မင်းဒွေရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ ရှင်မင်းဒွေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၄၇၆ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှစ်ဆယ်ရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်

ရှစ်ဆယ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ မုံရွေးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၉၆၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှစ်ပါးရွာ၊ လဟယ်မြို့နယ်

ရှစ်ပါးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ ခမ်းမလားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၇၉၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှန်ရှိန် (ရှာရာ)ရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ရှန်ရှိန် ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ရှန်ရှိန် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၈၉၉ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

                                               

ရှန်ဟဲပေါ်ကွန်ရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ရှန်ဟဲပေါ်ကွန်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ရှန်ဟဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၇၀၀၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှန်ဟဲရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ရှန်ဟဲရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ရှန်ဟဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၇၀၀၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းကလုံးရွာ၊ ကောလင်းမြို့နယ်

ရှမ်းကလုံးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းကလုံးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၉၀၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းကိုင်း (အရှေ့)ရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရှမ်းကိုင်း ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ တရားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၈၄၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းကိုင်း (အနောက်)ရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရှမ်းကိုင်း ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ တရားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၀၅၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းကုန်းရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ရှမ်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ အင်းမကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၉၁၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းကုန်းရွာ၊ ကောလင်းမြို့နယ်

ရှမ်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ခံသာ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၀၄၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းကုန်းရွာ၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်

ရှမ်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ ရှမ်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၂၀၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းကုန်းရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရှမ်းကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ဘောက်သောက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၀၂၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းချောင်းရွာ၊ မင်းကင်းမြို့နယ်

ရှမ်းချောင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ ပျဉ်းကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၉၅၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းစုရွာ၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်

ရှမ်းစုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကျွန်းလှမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၂၃၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းစုရွာ၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်

ရှမ်းစုရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကောလင်းခရိုင်၊ ဝန်းသိုမြို့နယ်၊ လက်ပံကြီးတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၁၂၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လက်ပံကြီးတောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၅၇ ဦး၊ မ ၇၁၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၇၆ ဦးနေထို ...

                                               

ရှမ်းဆိပ်ရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်

ရှမ်းဆိပ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်၊ အင်ပင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၃၃၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းတပ်ရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ရှမ်းတပ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ကျွန်းပင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၀၀၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းတပ်ရွာ၊ ကလေးဝမြို့နယ်

ရှမ်းတပ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ ကျော်ဇင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၆၉၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းတပ်ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရှမ်းတပ်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၁၀၆ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းတောရွာ၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်

ရှမ်းတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ မင်းတဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၅၂၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းတောရွာ၊ မင်းကင်းမြို့နယ်

ရှမ်းတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၉၁၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းတဲကိုင်းရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

ရှမ်းတဲကိုင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ ရေဘုတလင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၂၇၂ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းတဲရွာ၊ ဘုတလင်မြို့နယ်

ရှမ်းတဲရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဘုတလင်မြို့နယ်၊ သပြေပင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၁၆၉ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းထူးရွာ၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်

ရှမ်းထူးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ကင်မွန်းတော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၅၁၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကင်မွန်းတော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၂၄ ဦး၊ မ ၁၉၉၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၇၂၂ ဦးန ...

                                               

ရှမ်းမြောင်းရွာ၊ ကနီမြို့နယ်

ရှမ်းမြောင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ်၊ တဇယ်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၈၈၃၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းရွာ၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်

ရှမ်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ပြန်လှည့်-သီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၆၂၇ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှမ်းအင်းရွာ၊ ကလေးဝမြို့နယ်

ရှမ်းအင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ ကလေးဝမြို့နယ်၊ ကျော်ဇင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၆၉၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှာမီး (ဆွန်ရော)ရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ရှာမီး ရွာ)သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ချမ္မကောက်ဆန်ရီကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၉၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ချမ္မကောက်ဆန်ရီကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၄ ဦး၊ မ ၁၅၀ ဦး၊ လူဦး ...

                                               

ရှာရှိန်းရွာ၊ လေရှီးမြို့နယ်

ရှာရှိန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လေရှီးမြို့နယ်၊ ချယ်ရာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၇၃၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားကုန်းရွာ၊ အရာတော်မြို့နယ်

ရှားကုန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ်၊ ရှားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၄၄၂ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားကွဲရွာ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်

ရှားကွဲရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ဝက်လက်မြို့နယ်၊ ရှားကွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၈၃၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားချောင်းရွာ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်

ရှားချောင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန့်ဘလူခရိုင်၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ မိတ်သလင်ကုံးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၈၅၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားတောရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်

ရှားတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ ငါးရုံကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၄၇၅ ဖြစ်သည်။ ယခင်အမည်မှာ ရှားတော် ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားတောရွာ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်

ရှားတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ငါးခုန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၀၄၃ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားတောရွာ၊ ပုလဲမြို့နယ်

ရှားတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၄၁၉၈ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားတောရွာ၊ မင်းကင်းမြို့နယ်

ရှားတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ ရှားတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၅၉၈၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားတောရွာ၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်

ရှားတောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရှားတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၃၁၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားပင်ကန်ရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရှားပင်ကန်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ဆားတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၀၁၂ ဖြစ်သည်။ ၎င်းရွာသည် ဆားတောင်မြို့ပေါ်ရှိ ရှားပင်ကန်ရပ်ကွက် ဖြစ်သွားသည်။

                                               

ရှားပင်ကျွန်းရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်

ရှားပင်ကျွန်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ပုဏ္ဏားမော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၂၉၅၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားပင်ရွာ၊ မော်လိုက်မြို့နယ်

ရှားပင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ကင်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၀၈၇ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားပေါက်တောရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်

ရှားပေါက်တောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ပလ္လင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၀၄၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားပေါက်တောရွာ၊ မြင်းမူမြို့နယ်

ရှားပေါက်တောရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ လက်ပကျင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၂၁၄ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားပြေးရွာ၊ မုံရွာမြို့နယ်

ရှားပြေးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ မရိုးတောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၃၀၂၉ ဖြစ်သည်။ ၎င်းရွာသည် မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက် ဖြစ်သွားသည်။

                                               

ရှားမီးရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ရှားမီးရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ရှားမီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၆၉၀၃ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားသည်။

                                               

ရှားရောင်းရွာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်

ရှားရောင်းရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ကင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၁၃၀ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှားလွင်ရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်

ရှားလွင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ ရှားလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၁၅၈၉ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှိတ်ညူရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ရှိတ်ညူရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ရှိတ်ညူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၇၀၀၁ ဖြစ်သည်။

                                               

ရှိတ်ရှောင်ရွာ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်

ရှိတ်ရှောင်ရွာ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ ရှိတ်ညူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၇၇၀၀၂ ဖြစ်သည်။

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →