ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 344                                               

ကုန်းဆာ (တရုတ်)ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၄၁၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၆၂ ဦး၊ မ ၁၂၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေ ...

                                               

ကုန်းဆာ (ရှမ်း)ရွာ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ ထင်ပါကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၅၅၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ထင်ပါကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၅၈၅ ဦး၊ မ ၈၄၅၄ ဦး၊ လူဦးရေ စု ...

                                               

ကုန်းဆာ (လလွယ်)ရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၄၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၆၂ ဦး၊ မ ၁၂၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေ ...

                                               

ကုန်းဆာ (လီဆူး)ရွာ၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟွေအောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၇၈၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟွေအောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၄၆၃ ဦး၊ မ ၆၃၇၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၈၃၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာ (လွယ်လ)ရွာ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ ထင်ပါကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၉၄၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ထင်ပါကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၅၈၅ ဦး၊ မ ၈၄၅၄ ဦး၊ လူဦးရေ စု ...

                                               

ကုန်းဆာ (၁)ရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဝမ်နောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၅၁၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်နောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၀၀ ဦး၊ မ ၁၉၅၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၅၄ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာ (၂)ရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ လွယ်ဆာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၃၈၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်ဆာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၄၄ ဦး၊ မ ၃၈၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၂၉ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာ (၂)ရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

ကုန်းဆာ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ ဝမ်နောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၅၁၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဝမ်နောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၀၀ ဦး၊ မ ၁၉၅၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၅၄ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာထိုက်ရွာ၊ လောက်ကိုင် (အထူးဒေသ ၁)မြို့နယ်

ကုန်းဆာထိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လောက်ကိုင်-ကိုးကန့်အထူးဒေသ ၊ လောက်ကိုင် မြို့နယ်၊ မြင်ဆူရှမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၆၆၆ ဖြစ်သည်။

                                               

ကုန်းဆာပန်ရွာ၊ လောက်ကိုင် (အထူးဒေသ ၁)မြို့နယ်

ကုန်းဆာပန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လောက်ကိုင်-ကိုးကန့်အထူးဒေသ ၊ လောက်ကိုင် မြို့နယ်၊ မြင်ဆူရှမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၆၆၇ ဖြစ်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ကာလိုင်ကုန်းဆာ

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ကာလိုင်ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကာလိုင်ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၆၈ ဦး၊ မ ၁၅၇၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၄၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်၊ ကျင်ညဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၇၄၂ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ကောင်းခံ

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကောင်းခံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၁၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းခံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၅၈ ဦး၊ မ ၄၈၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၄၀ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ကောင်းလန်း

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ကောင်းလန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၆၈၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းလန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၁၃ ဦး၊ မ ၁၁၁၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၃၃၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ကျောက်လုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၅၄၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျောက်လုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၀ ဦး၊ မ ၁၅၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၁ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ ကျိုင်းလင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၁၀၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျိုင်းလင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၁၇ ဦး၊ မ ၉၈၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၉၉ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ အင်မိန်းဟိုကျန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အင်မိန်းဟိုကျန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၇၅ ဦး၊ မ ၁၇၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၄၅ ဦးနေထိုင ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ စယ်အူ

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ စယ်အူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၃၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်အူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၄၅ ဦး၊ မ ၂၀၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၁၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ဆွတ်တုံ

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ဆွတ်တုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၉၀၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆွတ်တုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၀၄ ဦး၊ မ ၈၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၆၄ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ဟိုပတ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၆၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၀ ဦး၊ မ ၆၅၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၃၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၈၄၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၇၆၄ ဦး၊ မ ၁၆၄၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၄၀၄ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ တိုင်ယက်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ တိုင်ယက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၂၃၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တိုင်ယက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၉ ဦး၊ မ ၂၃၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၅၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ တူယား

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ တူယားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၁၂၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တူယားကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၀၀ ဦး၊ မ ၅၇၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၇၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ စယ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၃၄၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၉၇ ဦး၊ မ ၁၃၃၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၃၁ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့နယ်၊ နားပွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၆၇၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားပွဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၉၁ ဦး၊ မ ၁၃၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၈၃ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နမ့်ဆွမ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နမ့်ဆွမ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၅၂၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်ဆွမ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၉၄ ဦး၊ မ ၅၄၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၃၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နမ့်တွန်း

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နမ့်တွန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၆၉၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နမ့်တွန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၁၆ ဦး၊ မ ၁၁၆၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၃၇၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နမ္မတူမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၉၀၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဆိုက်ခေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၄၉ ဦး၊ မ ၉၁၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နားကွမ်းလုံ

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ နားကွမ်းလုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၇၈၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားကွမ်းလုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၄၆ ဦး၊ မ ၉၁၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၆၅ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နားခို

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ နားခိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၄၇၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားခိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၈၇ ဦး၊ မ ၆၇၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၅၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နားငွေး

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နားငွေးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၆၇၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားငွေးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၁၅ ဦး၊ မ ၉၄၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၅၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နားလေ

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နားလေကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၂၂၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားလေကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၅၁ ဦး၊ မ ၄၉၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွာ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နိမ်လွမ်ခိုမုန်း

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နိမ်လွမ်ခိုမုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၇၉၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နိမ်လွမ်ခိုမုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၉၃ ဦး၊ မ ၁၀၂၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၁၉ ဦးနေထိ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နောက်ငုံး

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ နောက်ငုံးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၃၉၅ ဖြစ်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ နောင်လိုင်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ နောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၈၈၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၄၈၈ ဦး၊ မ ၃၈၁၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၀၅ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ပန်ကိုင် (အောက်)

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ပန်ကိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၇၃၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ကိုင် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၀၄ ဦး၊ မ ၈၁၈ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၈၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ မန်မန်းဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၁၀၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်မန်းဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၉၂ ဦး၊ မ ၁၂၅၃ ဦး၊ လ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ပိန္နဲကုန်း

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၁၉၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပိန္နဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၁၃ ဦး၊ မ ၉၉၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၀၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ပုတ်လောင်း

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပုတ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၅၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပုတ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၈၀ ဦး၊ မ ၃၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၃၅ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ပုန်းထွန်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ မိုင်းရယ်မြို့နယ်၊ ပုန်းထွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၅၁၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပုန်းထွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၀၇ ဦး၊ မ ၁၄၃၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၈၃၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ ပျက်ကန့်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ပျက်ကန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၁၆၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပျက်ကန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၅၃၇ ဦး၊ မ ၂၅၈၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၁၂၀ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မန်ကပ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်ကပ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၆၀၉၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၀၅ ဦး၊ မ ၉၂၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၂၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မန်ကျယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မန်ကျယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၈၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ကျယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၆၂၁ ဦး၊ မ ၁၆၆၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၂၈၄ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မန်တုံမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန်တုံမြို့နယ်၊ ပန်ကုံးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၀၂၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ကုံးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၉၆ ဦး၊ မ ၆၈၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၈၃ ဦးနေထ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မန်မန်ဆိုင်မြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ မန်မန်ဆိုင်မြို့နယ်၊ မန် မန် ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၆၈၂ ဖြစ်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မယ်ဟန်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မယ်ဟန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၆၇၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မယ်ဟန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၂၉၉ ဦး၊ မ ၃၂၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၅၆၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ မြို့မဆင်ခြေဖုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၃၈၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြို့မဆင်ခြေဖုန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၈၂ ဦး၊ မ ၅၅၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၄ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မိုင်းစီးဝိန်းမိုင်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းစီးဝိန်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၉၀၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းစီးဝိန်းမိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၉၇၄ ဦး၊ မ ၂၉၅၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၉၂၆ ...

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟွေအောကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၇၈၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟွေအောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၄၆၃ ဦး၊ မ ၆၃၇၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၈၃၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

ကုန်းဆာရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

ကုန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ကုန်းဆာကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၁၉၀ ဖြစ်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသွားပြီ ဖြစ်သည်။

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →