Back

စိန်ထွန်း - ရူပဗေဒ. ဒေါက်တာစိန်ထွန်း သည် နိုင်ငံတကာ အနုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ အသိအမှတ်ပြု ပညာရှင်၊ အက်တမ်နှင့် အနုမြူ ရူပဗေဒနယ်ပယ် သုတေသနပညာရှင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိ ..                                               

ထွန်းလှ (ပန်းချီ)

ဘုန်းကြီးပျံပန်းချီမှ ဧည့်ခန်းပန်းချီအထိ တက်လှမ်းခဲ့သူ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးထွန်းလှ M.T Hla ရန်ကုန်မြို့ အလုံတဖက်ကမ်းမှ တောင်စူးစူး ခရီးတထိုင်ခန့်အကွာတွင် စေတီဖြူဖြူ၊ ကျောင်း၊ ဇရပ်၊ ပြာသာဒ်များနှင့် ချောင်ဝိုင်းကြီးကျေးရွာကို လှမ်းမြင်ရသည်။ ချောင်ဝိုင်းကြီးကျေးရွာကို လယ်ကွင်းများ ပတ်ရံလျက်ရှိသည်။ ချောင်ဝိုင်းကြီးကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက် မှုန်ပျပျသစ်ပင်အုပ်တွင် မငေးကျေးရွာရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က ချောင်ဝိုင်းကြီးကျေးရွာတွင် အဘ ဦးဆိုးဖေ၊ အမိ ဒေါ်မိတို့မှ နောင်အခါ မြန်မာများက ပန်းချီဆရာကြီး ဦးထွန်းလှဟုလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားများက အမ်တီလှဟုလည်းကောင်း အသိများ ကျော်ကြားလာမည့် မောင်ထွန်း ...

စိန်ထွန်း
                                     

စိန်ထွန်း

ဒေါက်တာစိန်ထွန်း သည် နိုင်ငံတကာ အနုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ အသိအမှတ်ပြု ပညာရှင်၊ အက်တမ်နှင့် အနုမြူ ရူပဗေဒနယ်ပယ် သုတေသနပညာရှင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် သုတေသန ဓာတ်ပြုစက် လည်ပတ်အောင် ကြိုးစားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန် စိန်ပေါလ် သာသနာပြုကျောင်းမှ ၁၉၅၈ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာနမှူးဟောင်း ပါမောက္ခဒေါက်တာစိန်ထွန်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင် ပထမဆင့်၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒသိပ္ပံ ဂုဏ်ထူး ၁၉၆၂၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဆာရေးတက္ကသိုလ်မှ မဟာသိပ္ပံ ၁၉၆၇၊ ပါရဂူ ၁၉၇၃ ဘွဲ့များနှင့် MInstP IOP Lond,1968,CPhys FInstP Lond, 1982, CSci 2004,London ပညာရေး သဟာယ အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

အင်္ဂလိပ်-မြန်မာဘာသာများဖြင့် ပညာရပ်စာတမ်း စာအုပ်များ၊ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ ပြုစုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ထွက်စာအုပ်မှာ၂ဝ၁ဝ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ ပညာရှင်များအသင်းမှ ထွက်သည့် "Nuclear Physics in a Nutshell: Graduate Lectures on Physics"စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၄ မှစ၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ရလေတီဗတီနှင့် ကွမ်တမ်သီအိုရီ ပညာရပ် ပါရဂူဘွဲ့ယူ သုတေသနများကို ကြီးကြပ်ပေးခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ရူပဗေဒသင်ရိုးကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒပါမောက္ခအဖြစ် ၂ဝဝ၆ ထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

Comments:A peep behind the curtain of Myanmar education system Burma Digests article: ဟု Facebook မှတ်စုရေး၍ မြန်မာနိုင်ငံ ပါရဂူဘွဲ့ယူ သင်တန်းများဘက်မှ ခုခံပြောဆိုခဲ့သည်။

ပညာရပ်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ သူလိုလူမျိုးရှားတယ်၊ ဆရာခ ဒေါက်တာမောင်မောင်ခ၊ ဦးစံသာအောင်တို့ တပည့် မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးပညာရှင်အစစ်မျိုးဆက်ပါပဲ” ဟုလည်း တပည့်ဟောင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဦးလှညွန့် IAEA၊ ဒေါက်တာဖရယ်ဒီဘလှီ အသုံးချသုတေသနဌာန၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်အောင်၊ ဦးသိန်းဦးဘိုးစော၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာတင်လှိုင် ဘိုးလှိုင် စသူတို့မှာ အစောပိုင်း မြန်မာအဏုမြူ ရူပဗေဒပညာရှင်များ ဖြစ်သည်။

ဒေါက်တာစိန်ထွန်းသည် သမီးတော်ဇာဘော်လီ ဦးဘသိန်း၏ သမက်လည်း ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာနမှူးဟောင်း ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိန်ထွန်းသည် ၂၀၁၁-ခု၊ ဇန္နဝါရီလ၂၄ရက် အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် ရန်ကုန်၌ ကွယ်လွန်သွားသည်။

                                     
 • ပ င လ ပ င ဆင ဖ စည ခ က ပ သည ထ စဉ က ရခ င ဆ ရ ယ ကလပ ဥက ကဋ ဌဖ စ သ ဦ စ န ည ထ န သည အသစ ပ င လ ပ င ဆင ဖ စည လ က သည ရခ င သဟ ယအသင ရန က န တ င လည
 • ထ န စ န GAD, Feb 2011.
 • မင မ တ ဘ န တ ဘ မ က သ ဆ က အစည အဝ ဖ င လ စ ခ က ရ ဦ ထ န စ န တကသ ဥက ကဋ ဌ ဖ စ သ အခ ဂ ဘ ရင ဘ န တ ဘ အစ တ ဗမ အမ သ
 • ဦ ထ န စ န သည အင ဂလ ပ ဘ သ စက သင က ပ ခ ပ သ တစ ဦ ဖ စ ပ အင ဂလ ပ ဘ သ စက ဆ င ရ စ အ ပ န င ဆ င ပ မ က ရ သ န သ တစ ဦ ဖ စ သည ဦ ထ န စ န
 • ည ည ထ န လ င န င တ က န င ထ န လ င အမည ဖ င ဒ ရ က တ အဖ စ က ပ င က ရ ပ ရ င က ခန ဖန တ ခ သည အဖ ဦ ရ ဒ ထ န လ င အမ ဒ ခင စ န တ မ
 • အမည မ လည ရ သည အင စ န မ နယ ရ အ က ဖ ပ ပ အဆ က အဦ မ က ရန က န မ ရ ရ ဟ င အမ အန စ အဖ စ ထ န သ မ ထ သည ဒ က တ သန ထ န ရ မ န မ သမ င န ဒ န
 • တရ သ က ခ ပ အတ က ထ န ထ န ဦ တရ သ က ခ ပ က က ည ပ ဦ ထ န ထ န ဦ မ ပ ည ထ င စ ရ န ခ ပ ရ လက ရ အက အက ဖ စ သည ယခင ဦ သ န စ န အစ ရလက ထက တ င
 • ပ ည ထ င စ ရ န ခ ပ အတ က ထ န ထ န ဦ ပ ည ထ င စ ရ န ခ ပ က က ည ပ ဦ ထ န ထ န ဦ ဇ လ င မ ဖ သည လက ရ ပ ည ထ င စ မ န မ န င င တ
 • သခင ထ န အ ပ သည ရ ဘ သ က ပ ဝင တစ ဦ ဖ စ သည တ ဗမ အစည အရ က ထက မ က သ ခ င ဆ င တစ ဦ ဖ စ သည ရ ဘ သ က ပ ဝင သခင ထ န အ ပ သည ပ ည ခရ င
                                     
 • သခင ဗ စ န ဥက ကဋ ဌ သခင လ မ င ဒ ဥက ကဋ ဌ သခင စ န မ င အတ င ရ မ သခင ထ န အ ပ တ ဖက အတ င ရ မ သခင ထ န ခင င ထ န
 • ထ န မ ဖ - ဇ လ င လ ရက က ယ လ န အ ရ မ ပ ည တ င ပ င မ င ပ န မ တ င အဖ စ ဘ က စဝ ခ န ထ န င အမ နန စ န ဥတ မ
 • ရ န ဆ မ တ င ထ န ကရ မ လသ မ န အ မ လ ပ စစ ဓ တ မ စသည ဖ င စ ထ န သ မ ဦ ဘ စ န ဖ စ သည ဘ စ န တ ကတ ဖန သ ကတ င မ ထတ က အ င လ ပ န င သဟ ဟ ရင အပ အ ဩရသည အထ
 • ဆ င ဆရ ဦ က ဦ ဒ သစ တ မ မ သည ငယ မည က ထ န လ ဟ င ထ န မ င ဟ င ဖ ထ န ဟ င ခ က ငယ ရ ယ စဉ ကပင ပ ပတ တလ ဒ ပတ
 • က အထက ဒဂ အထက ဒဂ တ င က င ပခ ရ တ င ဗ လ ခ ပ စ န ထ သည ရ န ခ ပ ဦ သ ထ န ဆရ မက ကထ က ဒ မ င သန ဗ လ ခ ပ သ င တင ဗ လ ခ ပ
 • ဦ က စ န သည တ င မ န ပ ည နယ မ သထ မ နယ ရ မ က ရ န ဖ သ ဇ န င မ က င ထ န မ တ မ ဖ မ င သည အင ဂလ ပ ခ တ တ င တန အထ
 • ရ ပ စ ရင ဝင ဖ စ သ သ ပ ပ ဝတ ထ မ က ရ သ ခ ပ အ င မ င က က ခ သည က စ န ထ န က ခ န စ တ င ဧရ ဝတ တ င ဒ သက အသ တ မ အဖ ဦ ည မ - အမ ဒ ခင ရ
 • ရ တပ ဦ စ ခ ပ ဗ လ ခ ပ က ဉ ဏ ထ န အ ပ ည ထ င စ လ တ တ မ ဒ သမ မတအဖ စ ခန အပ ခ သည ဖခင ဒ တ ယတ အ ပ သစ တ ဦ စ န မ င န င မ ခင မ လတန ပ ဆရ မ
 • မ င သ န စ န ပင ဖ စ သည မ ခ င ယ က တ င အငယ ဆ သ ဖ စ သည အစ မက ဖ စ သ မ ဒ ရင လ င ဖ စ ပ အက က ဖ စ သ မ ဦ မ င ထ န ဖ စ လ ငယ စဉ က
 • သရ စည သ သတ မဟ သရ စည သ န င န င င ဂ ဏ ရည ဘ ပထမဆင ရ ဦ ခ န ထ န အ င က မ င ခ မ ပ သ မ က ရပ က က အဖ အရ ပ င က ဦ ဧခ န င အမ ဒ ဧခ တ က
 • ဝဏ ဏက ထင ဦ သက ထ န - သည သ အမတ သမ င ပည ရ င စ ရ သ ဖ စ သည ဦ ဖ သ င ဒ စ န တ တ တ မ ခ ဩဂ တ လ ရက တ င မ သည
 • အဖ တစ ခ သ တစ ခ စသည တ ဖ စ သည ဟ သမင သ စ န မ င သည ဒ ရ က တ မ င နန ဒရ က က ဇ လင ဆ ဇင ထ က အ င ထ န လ တ တ ဖက ပ ဝင သ အဖ တစ ခ သ တစ ခ
                                     
 • က ယ လ န န က ဩဂ တ လဟ ပ သည စ န စ န ဆ င ပ တ င ဩဂ တ လ ရက န ထ တ သတင စ မ တ င စ ရ ဆရ စ ထ န အ င က ယ လ န ရ ပ ဆ သ သတင ဆ
 • န င င တ ဝန မ ထမ ဆ င ခ သည လင ခ ဦ ထ န မ င က ဝ ခ န စ ဖ ဖ ဝ ရ လ ရက န တ င အဘ ဦ က စ န အမ ဒ စ လ တ မ ရ မ ပ ည နယ တ င ပ င
 • ဦ ထ န ဝ အ က တ ဘ ဩဂ တ သည မ န မ အမ သ ရ ပ ရ င သရ ပ ဆ င တစ ဦ ဖ စ သည ရ ပ ရ င သရ ပ ဆ င အကယ ဒမ ဦ ထ န ဝ က - ခ န စ
 • သ န တန စ န လ င အဆ တ မင မင လတ ဗစ တ ခင ည ဘ ဘ ဟန အစရ သ အခ သ မ ဆက သစ န မည က အဆ တ မ လည ထ က ပ လ ခ သည တက ကသ လ ထ န န င သည
 • ဦ ဝင ထ န သည မ န မ န င င ပတ ဝန က င ထ န သ မ ရ န င သစ တ ရ ရ ဝန က ဌ န ဝန က အဖ စ ဖ ဖ ဝ ရ လတ င သမ မတ ဦ သ န စ န က ခန အပ ခ ပ
 • ဝ ပ ည န စ ဖ ဖ ဝ ရ လ ရက န တ င သခင က ထ န သည ရန က န မ က ယ လ န သည ဇန ဒ စ န သ င န င သ သမ က ယ က က န ရစ သည သ တ သ ရ
 • စ န တ မ ဖ ရ သည မင တ န မင မ ဖ ရ ပ တ င သ ရ ပ ဗ ဗ ရတန ဒ ဝ ဘ ခ မ ဖ ရ တစ ပ ဖ စ သည ဖခင မ လ ဦ ဗ လ ဆ င ဖ စ မ ခင မ မင တ န မင
 • ရ န ခ ပ ဦ သ ထ န သည မ န မ န င င န င င တ င မ ဝပ ပ ပ မ တည ဆ က ရ အဖ န င န င င တ အ ခ မ သ ယ ရ န င ဖ ဖ ရ က င စ လက ထက မ တ င
 • ဦ လ ထ န သည သမ မတ ဦ သ န စ န လက ထက တ င ပ ည ထ င စ အစ ရအဖ န င င တ သမ မတရ ဝန က အဖ စ ဩဂ တ ရက န မ မတ လ ရက န အထ တ ဝန ထမ ဆ င ခ သ

Users also searched:

စိန်ထွန်း, ရူပဗေဒ. စိန်ထွန်း,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →