Back

နက္ခတ္တပညာရှင် - နက္ခတ္တဗေဒ. နက္ခတ္တပညာရှင် သည် သိပ္ပံပညာရှင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအပြင်ဘက် ဂြိုဟ်များ ကြယ်များ ဂယ်လက်ဆီများအား လေ့လာသော ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ထိုပ ..                                               

အရှိုချင်း သမိုင်း

သမိုင်းပညာရှင်များ၏သုသေသနပြုချက်အရ အရှိုချင်းလူမျိုးများသည် တရုတ်ပြည်သူနန်ဒေသမှ ၂၅ဘီစီ ဝန်းကျင်ခန့်တွင် တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း ဟန်ဘုရင်တက်လာပြီးလုမျိုးစုငယ်တိုင်းရင်းသားများအား ညင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ ရှိခဲ့သေားကြောင့် နယ်မြေသစ်ရှာဖွေရင်း ထွက်လာရာမှ လက်ရှိမြန်မာပြည်တွင် အခြေချနေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ အရှိုပဆန်းဆရာကြီးများ၏အဆိုအရ အရှိုဖခင်ကြီး ဘိုးဆလိုင်းထွန်းဆူ၏ သားနှစ်ဦးဖြစ်သူလှုဆွန်နှင့် ဟွန်ဟူညီအကိုနှစ်ယောက်မှ အကိုဖြစ်သူအကိုဖြစ်သူ လှုဆွန်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမိသားစုသည် လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်ဟူးခေါင်းချိုင့်ဝန်းတစ်နိုင်းဒေသ ချင်းတွင်းမြစ်ဒေသတွင် နှစ်အနည်းငယ်နေခဲ့ကြရာမှ ဖခင်ကြီးဆင်နင်းသေဆုံး ...

                                               

ပအိုဝ်းစာပေ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားပေါင်း တစ်ရာကျော်ရှိသည့်အနက် ပအိုဝ်းလူမျိုးများသည် သမိုင်းစဉ်ဆက် ကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများ ရှိခဲ့သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု တစ်စု ဖြစ်သည်။ လူနည်းစုဖြစ်သည့်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးကျယ်ပြန့်စွာသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ ရှေးယခင်က ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ အရပ်ဒေသများကို ရှာဖွေရင်း ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာခဲ့‌သော ပအိုဝ်း တို့သည် မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ‌တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အချို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နေထိုင်‌နေကြသည်။ တစ်ချို့‌သောသမိုင်းဆရာများ၏အဆိုအရ ပုဂံပြည့်ရှင် အနော်ရထာမင်းကြီးသည် ပအိုဝ်းတို့၏ မင ...

                                               

ဂယ်လက်ဆီများ စာရင်း

အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ထင်ရှားသော ကြယ်စင်စုများ စာရင်းဖြစ်သည်။ Local Groupတွင် ဂယ်လက်ဆီ ၅၁ခုခန့် ပါဝင်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့ နယ်ခံ စူပါကလက်စတာအတွင်း ကြယ်စင်စု သိန်းချီရှိပြီး လေ့လာနိုင်သမျှ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးအတွင်း ခန့်မှန်းချေ ဘီလီယံ ၁၀၀၀မှ ၂၀၀၀ခန့် ရှိနိုင်သည်။ ကြယ်စင်စုများ၏ သဘာဝကို အခြား နက်ဗျူလာများနှင့် ကွာခြားချက်ကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်များတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။

နက္ခတ္တပညာရှင်
                                     

နက္ခတ္တပညာရှင်

နက္ခတ္တပညာရှင် သည် သိပ္ပံပညာရှင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအပြင်ဘက် ဂြိုဟ်များ ကြယ်များ ဂယ်လက်ဆီများအား လေ့လာသော ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ထိုပညာရှင်များသည် နေစကြာဝဠာ၊ ကြယ်တို့၏ ဆင်းကဲပြောင်းလဲမှု ဂလက်ဆီများ ဖွဲ့တည်ပုံ အစရှိသည်များကို လေ့လာကြသည်။ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးအား လေ့လာသည့် စကြာဝဠာဗေဒ ဘာသာရပ်နှင့်လည်း ဆက်စပ်လေသည်။

နက္ခတ္တပညာရှင်အား ၂ မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကြယ် ဂြိုဟ်များအား တိုက်ရိုက် အမြင်အားဖြင့် လေ့လာသောပညာရှင်နှင့် လေ့လာ၍မရနိုင့်သည့် သီအိုရီဆိုင်ရာ model များအား ကြံဆသော ပညာရှင်များဟူ၍ ၂ မျိုး ခွဲခြားနိုင်လေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်​ ကြယ် သို့မဟုတ် ဂယ်လက်ဆီတစ်ခု သေဆုံးချိန်သည် နှစ်ပေါင်း ဘီလီယံများစွာ ကြာမြင့်ရာ ပညာရှင်များအနေဖြင့် မတူညီသော စနစ်များအား လေ့လာ သုံးသပ်ရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဂြိုဟ်များဆိုင်ရာ နက္ခတ္တဗေဒ၊ ဂယ်လက်ဆီများအား လေ့လာသာ နက္ခတ္တဗေဒ၊ စကြာဝဠာဗေဒ အစရှိသည်ဖြင့် ဘာသာရပ်ခွဲများလည်း ရှိသေးသည်။

                                     
 • န က ခ တ တ ဗ ဒ အင ဂလ ပ astronomy သည ဂ ဟ မ က ယ မ ဂယ လက ဆ မ န င အ က သအတ င ရ အခ အရ ဝတ ထ မ က လ လ သ ပည ရပ ဖ စ သည န က ခ တ တ ဗ ဒသည
 • ဟ အဓ ပ ပ ယ ရပ သင က တမ Unicode ဖ စ က ရ က က ယ စ ပ သည ရ စ န က ခ တ တ ပည ရ င တ လမ ပ စ သ က ယ စ တန စ ရင ခ တ င တစ ခ အပ အဝင ဖ စ ပ ခ တ သစ
 • အင ဂလ ပ Frederick William Herschel န ဝင ဘ ဩဂ တ သည ဂ မန န င င ဖ ဗ တ သ န က ခ တ တ ဗ ဒ ပည ရ င န င တ ရ ဆရ တစ ဦ ဖ စ သည
 •   ဧပ 1813 - 04 - 10 သည အ တ လ န င ပ င သစ လ မ သင ခ ပည ရ င န င န က ခ တ တ ဗ ဒ ပည ရ င တစ ဦ ဖ စ ပ ဥရ ပတ က ဉ ဏ အလင ပ င ခ တ Enlightenment
 • တည ရ ပ ယင သည ကမ ဘ မ န င အန ဆ open cluster ဖ စ က ဝ ရင န က ခ တ တ ပည ရ င မ အတ က လ က က မ သ ပစ မ တ ဖ စ သည Ridpath 2001, pp. 94 95 Cancer
 • တ င ရပ က ယ စ တန တ က တည ရ သည န က ခ တ တ ဆ င ရ သင က တမ Unicode ဖ စ ပ ရ စ န က ခ တ တ ပည ရ င တ လမ ခ က ယ စ တန စ ရင မ တစ ခ အပ အဝင ဖ စ သည
 • Astrology မ လဘ တသည ရ ယခင က ဘ ရ တ ဟ သ က သည အ န ဒ ယတ င ပ ည ပင ဖ စ သည အန စ ရ စ ထ င က သမ င သက တမ ရ ခ ပ န က ခ တ တ ပည ရပ န င စပ လ ဉ သည
 • စက တင ဘ လ ရက န တ င လန ဒန မ ဖ မ င သည ဂ င န သည အထ သဖ င န က ခ တ တ ဗ ဒန င သင ခ ပည ရပ တ တ င ထ ခ န က မ ဗရစ တက ကသ လ တ င ပည သင က န စဉ
 • န က ခ တ ရ က ည မ စင အင ဂလ ပ ဘ သ - Arecibo Observatory သည ရ ဒ ယ တယ လ စက တ တစ ခ ဖ စ ပ ပ တ ရ က ဒ သ အ ရ စ ဘ တ င ရ ပ အမ သ န က ခ တ တဗ ဒန င
 • NGC 75 သည မ န န က ခ တ ရ မ န စ ဖက ခ ဂယ လက ဆ ဖ စ ပ အလင န စ မ လ ယ က ဝ သည ယင အ ခ န စ တ င အမ ရ ကန န က ခ တ တ ပည ရ င Lewis A. Swift
 • ဂယ လက ဆ ဖ စ ပ က ယ စ တန Pisces တ င တည ရ သည ယင အ အ က တ ဘ ပ င သစ လ မ န က ခ တ တ ပည ရ င Édouard Stephan ဆ သ မ ရ ဖ တ ရ ခ သည
                                     
 • ယင အ အင ဂလ ပ လ မ န က ခ တ တ ပည ရ င ဂ န ဟ ရ ယ ဆ သ မ ခ န စ တ င လက မ တယ လ စက ပ ဖ င ရ ဖ တ ရ ခ သည န က ခ တ တ ပည ရ င Steve Gottlieb ဆ သ မ
 • NGC 164 သည မ န န က ခ တ ရ မ ဂယ လက ဆ ဖ စ ပ ဂ မန န က ခ တ တ ပည ရ င Albert Marth ဆ သ က ဩဂ တ တ င ရ ဖ တ ရ ခ သည Erdmann, Robert Jr. 2008
 • NGC 77759 သည က န က ခ တ ရ မ န စ ဖက ခ ဂလက ဆ ဖ စ ပ ယင အ အမ ရ ကန န က ခ တ တ ပည ရ င Lewis A. Swift ဆ သ မ ရ ဖ တ ရ ခ သည SIMBAD Astronomical
 • NGC 62 သည စ တပ က ယ စ တန မ ခရ ပတ ပ စ ဂယ လက ဆ ဖ စ ပ ပ င သစ န က ခ တ တ ပည ရ င Édouard Stephan ဆ သ မ အ က တ ဘ ရက န တ င ရ ဖ တ ရ ခ သည
 • အင ဒရ မ ဒ က ယ စ တန ထ ရ က ယ တစ စင ဖ စ ပ အ က တ ဘ လ တ င ပ င သစ န က ခ တ တ ပည ရ င Guillaume Bigordan ဆ သ မ ပထမဆ မ တ တမ တင ခ သည NGC 82
 • ဂလက ဆ အမ အစ ဖ စ ပ က ယ စ တန Phoenix တ င တည ရ သည ယင အ ဗ တ သ လ မ န က ခ တ တ ပည ရ င ဂ န ဟ ရ ယ မ ခ န စ စက တင ဘ တ င ရ ဖ တ ရ ခ သည SEDS
 • သည မ န န က ခ တ ရ မ ခရ ပတ ပ စ ဂလက ဆ ဖ စ ပ ကမ ဘ မ မ အလင န စ မ လ ယ က ဝ သည ယင အ ဒ ဇင ဘ ဘ ဂ မန န က ခ တ တ ပည ရ င Heinrich Louis
 • NGC 505 သည မ န န က ခ တ ရ ရ န စ ဘက ခ ဂလက ဆ ဖ စ ပ ကမ ဘ မ မ အလင န စ မ လ ယ က ဝ သည ယင အ ဂ မန န က ခ တ တ ပည ရ င Albert Marth က အ က တ ဘ
 • အင ဒရ မ ဒ က ယ စ တန မ ဂယ လက ဆ ဖ စ သည ယင အ ခ န စ တ င အ င ရစ န က ခ တ တ ပည ရ င William Parsons ဆ သ မ ရ ဖ တ ရ ခ သည NGC 74 on spider.seds.org
 • ရက ထပ န စ ဖ စ လ င ရက က န သ သည ဂယ လ လ ယ အ တ လ လ မ န က ခ တ တ ဗ ဒ ပည ရ င န င ရ ပဗ ဒ ပည ရ င က ယ လ န အ နက ရ က ကယ လတန အ င ရစ ရ လ မ
 • က ယ စ တန မ ခရ ပတ ပ စ ဂလက ဆ တစ ခ ဖ စ သည ယင အ အင ဂလ ပ လ မ န က ခ တ တ ပည ရ င ဂ န ဟ ရ ယ မ ခ န စ အ က တ ဘ ရက တ င ရ ဖ တ ရ ခ သည
 • ဖ စ ပ Pegasus က ယ စ တန တ င တည ရ သည NGC 32 က ဂ မန လ မ န က ခ တ တ ပည ရ င Johann Friedrich Julius Schmidt ဆ သ က အ က တ ဘ ခ န စ တ င
                                     
 • 100 သည မ န န က ခ တ ရ မ ဂယ လက ဆ တစ ခ ဖ စ ပ န အဖ အစည မ အလင န စ မ လ ယ န ပ ခန က ဝ သည ယင အ အမ ရ ကန လ မ န က ခ တ တ ပည ရ င Lewis Swift
 • ဂယ လက ဆ ဖ စ ပ အလင န စ မ လ ယ က ဝ သည ယင အ ခ န စ တ င အမ ရ ကန န က ခ တ တ ပည ရ င Lewis A. Swift ဆ သ မ ရ ဖ တ ရ ခ သည NGC Objects: NGC 50 - 99
 • ဖ စ သည ယင တစ န စ တ က န ဆ ရန ရက ပ င ရက က န သ သည ဝ လ ယ ဟ ရ ယ ဂ မန - အင ဂလ ပ န က ခ တ တ ဗ ဒ ပည ရ င န င တ ရ ဆရ မ
 • 49 သည အင ဒရ မ ဒ က ယ စ တန မ lenticular ဂယ လက ဆ ဖ စ ပ အမ ရ ကန န က ခ တ တ ပည ရ င Lewis A. Swift ဆ သ မ ခ န စ စက တင ဘ လ ရက န တ င ရ ဖ တ ရ ခ သည
 • မ န န က ခ တ ရ ရ န စ ဘက ခ ဂလက ဆ ဖ စ ပ ကမ ဘ မ မ အလင န စ မ လ ယ က ဝ သည ယင အ အ က တ ဘ တ င ဂ မန လ မ န က ခ တ တ ပည ရ င Albert
 • ရက စ လ က ရ မ တ ဖ စ က သည န ယ ကလ ယ ရ ပဗ ဒန င န စပ သ လ ပ ငန သ မ န က ခ တ တ ရ ပဗ ဒဖ စ ပ န က ခ တ တ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င မ အတ က က ယ မ က လ လ က သည
 • NGC 502 သည မ န န က ခ တ ရ မ န စ ဖက ခ ဂလက ဆ ဖ စ ပ န အဖ အစည မ အလင န စ မ လ ယ အက တည ရ သည ယင အ ဂ မန န က ခ တ တ ပည ရ င Heinrich Louis d Arrest

Users also searched:

နက္ခတ္တပညာရှင်, နက္ခတ္တဗေဒ. နက္ခတ္တပညာရှင်,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →